flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду запитів на публічну інформацію за перше півріччя 2017 року

Аналіз

роботи суду з інформаційними запитами

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

за І півріччя 2017 року

На виконання пункту 1.2 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на ІІ півріччя 2017 року, затвердженого наказом голови суду від 05 липня 2017 року № 54/ОД, відділом діловодства та обліку звернень громадян (далі – відділ) проведено аналіз роботи суду з інформаційними запитами відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»  за І півріччя 2017 року.

Законом України "Про доступ до публічної інформації" визначений порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Під публічною інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Особливістю цього Закону є те, що він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"  є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст підпис і дату за умови подання письмового запиту.

При цьому, для спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на його офіційному веб-сайті.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Також Закон України "Про доступ до публічної інформації" встановлює право кожної особи: знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Слід відмітити, що для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Разом з цим, строк розгляду запиту розпорядник інформації може продовжити до 20 робочих днів у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Розгляд запитів на інформацію здійснюється безкоштовно.

Однак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в розмірі, визначеному розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Проте, при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» наказом керівника апарату суду від 04 липня 2016 року № 28/ОДА затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Донецького апеляційного адміністративного суду.

Протягом І півріччя 2017 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 28 запитів на отримання публічної інформації, із них:

За категорією кореспондентів інформаційні запити надійшли від:

Також, не можливо ідентифікувати 2 запити що надійшли від осіб, які  зареєстровані на уніфікованій платформі для надсилання електронних запитів (зокрема сайт «Доступ до Правди») під невідомими назвами (у даному випадку запити надійшли від користувача під нікнеймом «Мій Господин»).

Загалом, запити стосувалися надання:

відомостей про порядок утворення, фінансування, статус Донецького апеляційного адміністративного суду – 13 запитів;

списку суддів, які отримували житло протягом зазначеного періоду – 2;

списку суддів Донецького апеляційного адміністративного суду із зазначенням помічників, судді-спікера та прес-секретаря – 3 запит;

суми коштів, яка була направлена на виплату премій працівникам апарату суду – 1;

інформації про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу та інші виплати працівникам суду за період липень 2016-січень 2017 рр. – 1;

інформації про кількість отриманих апеляційних скарг по адміністративним справам по відновленню порушених прав внутрішньо переміщених осіб – 1;

штатний розпис суду за 2016, 2017 роки із зазначенням заробітної плати, яка фактично виплачувалась суддям – 2;

виплата суддівської винагороди суддям, у яких закінчилися повноваження у 2015-2016 рр. – 1;

переліку суддів, які не надали згоду на початок роботи на підконтрольній території України – 1;

інформації щодо облаштованого комп’ютеризованого робочого місця для громадян суду – 1;

щодо виконання окремої ухвали суду – 2.

При цьому, 7 запитів Державна судова адміністрація України надіслала в порядку частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за належністю.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповіді на інформаційні запити надано протягом 5 робочих днів.

Протягом першого півріччя 2017 року відсутні випадки оскарження особами відповідей на інформаційні запити, які подавались до Донецького апеляційного адміністративного суду в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Результати проведеного аналізу свідчать, що робота з розгляду інформаційних запитів відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» у суді ведеться на належному рівні, керівництвом суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей запитувачам, проводиться аналітична робота.

Підводячи підсумки проведеного аналізу вважаю доцільним запропонувати:

  1. Обговорити результати проведеного аналізу на оперативній нараді суддів та оперативній нараді працівників апарату суду.

 

Начальник

відділу діловодства

та обліку звернень громадян                                       Н.А. Гатченко