flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток № 1
до наказу голови суду
№27/ОД від 15 липня 2013 року


Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
та які можуть міститися в документах з організації діяльності Донецького апеляційного адміністративного суду

 

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації)  з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

11. Відомості, що можуть міститися в книзі обліку руху особових справ працівників суду та трудових книжок і вкладишів до них.
12. Звіт за формою N 6-Б "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних", звіти суду, тощо.
13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду, журналах розгляду судових справ та матеріалів суддею, журналах реєстрації вхідної кореспонденції, журналах реєстрації копій апеляційних скарг, контрольних журналах адміністративних справ і матеріалів, переданих для розгляду судді, журналі обліку особистого прийому громадян, розносній книзі для місцевої кореспонденції, журналі розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею, журналі видачі справ для ознайомлення, журналі видачі документів із судових справ, журналі обліку речових доказів, тощо.
15. Інші документи та відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду.