flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Донецького апеляційного адміністративного суду

25.06. 2012 року № 20/ОД

 

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк  документів, 
які надаються запитувачам інформації

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Донецького апеляційного адміністративного суду (далі – ДААС).
  2. Працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян,який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою працівника відділу діловодства та обліку звернень громадян, який реєструє вхідну кореспонденцію,  про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  3. Працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян, який реєструє вхідну кореспонденцію,  Донецького апеляційного адміністративного суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає  відділу планово-фінансової діяльності,  бухгалтерського обліку та звітності ДААС заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
  4. Відділ планово-фінансової діяльності,  бухгалтерського обліку та звітності ДААСна підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до (начальника) відділу діловодства та обліку звернень громадян для надання його запитувачу інформації.
  5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
  6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
  7. Після надходження коштів на рахунок ДААС України від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку  та звітності ДААС  повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ДААС.
  8. Відділ діловодства та обліку звернень громадянупродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів працівнику відділу діловодства та обліку звернень громадян, який виконує запит.
  9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
  10. Відповідь на запит щодо надання інформації обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на номер доходного рахунку щодо сплати судового збору ДААС України, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДААС повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати