flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Графік особистого прийому громадян у Донецькому апеляційному адміністративному суді 

Дні прийому

Особа, що здійснює особистий прийом громадян

Час особистого прийому

1-й понеділок місяця

Голова суду

Геращенко Ігор Володимирович 

з 10:00 до 15:00

2-й понеділок місяця

Керівник апарату суду

Глібочану Наталія Іванівна

з 10:00 до 15:00

3-й понеділок місяця

Голова суду

Геращенко Ігор Володимирович 

з 10:00 до 15:00

4-й понеділок місяця

Заступник голови суду

Гайдар Андрій Володимирович

з 10:00 до 15:00

                                   Попередній запис на особистий прийом за тел. (0626) 42-35-13

Особистий прийом здійснюється за адресою розташування суду: 84301, м. Краматорськ, вул. Марата, 15


 Особистий прийом громадян за допомогою Skype-зв'язкуПОЛОЖЕННЯ

про організацію усного прийому громадян з особистих питань

в Донецькому апеляційному адміністративному суді

І. Загальні положення

1.1    Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення усного прийому громадян з особистих питань в Донецькому апеляційному адміністративному суді.

1.2    Усний прийом громадян з особистих питань в Донецькому апеляційному адміністративному суді здійснюється відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Графіку прийому громадян у Донецькому апеляційному адміністративному суді та Графіку особистого прийому громадян у Донецькому апеляційному адміністративному суді,  інших нормативних актів.

1.3    Усний прийом громадян з особистих питань в Донецькому апеляційному адміністративному суді проводиться на першому поверсі приміщення суду, згідно з графіком особистого прийому громадян, що затверджується відповідним розпорядженням голови суду.

1.4    Вхід громадян до будівлі Донецького апеляційного адміністративного суду на усний прийом є вільним і здійснюється відповідно до Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України та міністерством внутрішніх справ України від 12 вересня 2005 № 102/765, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2005 року за №1322/11602.

1.5    Особистий прийом громадян головою суду, його заступником, керівником апарату суду, а також особами, які виконують їх обов’язки здійснюється, як за попереднім записом, так і за відсутності попереднього запису, згідно з графіком особистого прийому громадян Донецького апеляційного адміністративного суду.

1.6    Усний прийом громадян проводиться головою суду, заступником голови суду, керівником апарату суду, а також особами, які виконують їх обов’язки, з особистих питань, що відносяться до їх функціональних повноважень, затверджених організаційно-розпорядчими документами.

1.7    Організацію усного прийому громадян з особистих питань головою, заступником голови, керівником апарату суду, а також особами, які виконують їх обов’язки здійснюють відповідальні працівники відділу діловодства та обліку звернень за ведення прийому громадян.

1.8    Інформація про графік та порядок усного прийому громадян з особистих питань керівництвом Донецького апеляційного адміністративного суду розміщується на інформаційному стенді в приміщені суду та офіційному веб-сайті суду, який розташовано на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

II. Запис на усний прийом громадян з особистих питань

2.1    Попередній запис на усний прийом з особистих питань до голови суду, його заступника, керівника апарату суду, а також осіб, які виконують їх обов’язки проводиться працівником відділу діловодства та обліку звернень суду, відповідальним за ведення прийому громадян не пізніше як за три дні до календарної дати прийому по телефону, або особисто.

2.2    Під час попереднього запису громадян на усний прийом з особистих питань відповідальним працівником з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами особисто для обґрунтування свого звернення.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

2.3    Запис на усний прийом з особистих питань головою суду, заступником голови суду, керівником апарату суду, а також особами, які виконують їх обов’язки проводиться з питань, що відносяться до їх функціональних повноважень.

2.4    Запису на особистий прийом не підлягають громадяни, визнані судом недієздатними, при наявності такої інформації (стаття 8 Закону України "Про звернення громадян").

2.5    У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом працівником, відповідальним за ведення прийому громадян вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готуються їх копії для  надання керівництву суду.

2.6    Список громадян, які попередньо записані на усний особистий прийом до голови суду, заступника голови, керівника апарату суду, а також особами, які виконують їх обов’язки із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, змісту питань, які порушуються, подається відповідній особа, яка здійснює прийом, за день до прийому.

III. Розгляд звернень на усному прийомі громадян з особистих питань

3.1    Відповідальний працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян суду за ведення прийому громадян забезпечує:

3.1.1 Позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадян з обмеженими фізичними можливостями та жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

3.1.2 Інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян.

3.2    Посадова особа під час особистого усного прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності), керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

3.2.1 задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

3.2.2 відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

3.2.3 прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

3.3    Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

3.4    Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з'ясування працівників відповідних структурних підрозділів  (відділів) суду або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

3.5    Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

3.6    Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі голови суду, заступника голови суду та керівника апарату суду ведеться в Журналі обліку особистого прийому громадян, який має свій номенклатурний  номер.