flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам’ятка для представників засобів масової інформації, громадськості, вільних слухачів щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ та присутності у залі судового засідання 


Шановні представники засобів масової інформації,

громадськості, вільні слухачі!

     Ця пам’ятка розроблена для зручності та ефективності вашої роботи у Донецькому апеляційному адміністративному суді під час висвітлення судового розгляду справ в залі судового засідання.

     Донецький апеляційний адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

     Як відомо, стаття 129 (ч. 7) Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

     Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом (ч.3 ст.12 КАСУ).

     Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки (ч.4 ст.12 КАСУ).

     Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні (ч. 5 ст. 12 КАСУ).

     Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (ч. 9 ст. 12 КАСУ).

     Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом (ч. 2 ст. 12 КАСУ).

    Здійснення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень (ч. 8 ст. 12 КАСУ).

     Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

     Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

     Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні (згідно ч. 1 ст. 134 КАСУ).

     У залі судового засідання заборонено:

  1. Сперечатися із суддею, судовим розпорядником або іншими працівниками суду.
  2. Користуватися мобільним телефоном (відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи).
  3. Вживати їжу, напої або жувати гумку.
  4. Обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання (дотримуйтесь тиші).
  5. Ставити запитання членам судової колегії (це не прес-конференція, до того ж, відповідно до Кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи).
  6. Виходити із залу судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.

     Нагадаємо, що учасники адміністративного процесу звертаються до судді «Ваша честь» (ч. 3 ст. 134 КАСУ).

     Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника (ч. 4 ст. 134 КАСУ).

     Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками адміністративного процесу (їх перелік подано у главі 5 КАСУ).

     За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).

     Згідно зі статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду.

     Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва (ч. 2 ст. 134 КАСУ).

     Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду поза межами судового засідання, зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від наполегливих спроб інтерв’ювання суддів та працівників апарату суду без їхньої згоди.

     З повагою, керівництво Донецького апеляційного адміністративного суду!


Контакти для представників ЗМІ:

головний спеціаліст (із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації)

Донецького апеляційного адміністративного суду

СТАТІЛКО Юлія Сергіївна

моб. тел. 095-010-07-26

роб. тел. 0626 42-35-17

E-mail: press-info@apladm.dn.court.gov.ua