flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду звернень громадян за 2017 рік

Аналіз роботи

Донецького апеляційного адміністративного суду

із зверненнями громадян за 2017 рік

 На виконання пункту 1.1 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на І півріччя 2018 року, затвердженого наказом голови суду від 29 грудня 2017 року № 136/ОД, відділом діловодства та обліку звернень громадян (далі – відділ) проведено аналіз роботи суду із зверненнями громадян за 2017 рік.

Протягом 2017 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 30 письмових звернень, з них 28 заяв та 2 скарги.

Усі звернення, що надійшли до суду у 2017 році, були розглянуті, факти, викладені в них перевірені та надані вичерпні відповіді із дотриманням строку, передбаченого ст.20 Закону України "Про звернення громадян".

Терміни розгляду звернень громадян не порушувались. Звернення громадян були розглянуті:

у строк до 5 днів – 16 звернень;

у строк до 10 днів – 11 зверненнь;

у строк до 15 днів – 3 звернення.

Залишку нерозглянутих звернень на кінець 2017 року не має.  

Випадків відмови в прийнятті звернень, нерозгляду звернень з мотивів пропуску строків подання та інших причин не було.

Причини, з яких громадяни звертаються до суду з заявами та скаргами є досить різноманітними.

Так, у 2017 році у своїх зверненнях громадяни порушували наступні питання:

Також, можливо не зазначити запити фізичних та юридичних осіб, які надходять на адресу суду, формуються у номенклатурних справах «Листування Донецького апеляційного адміністративного суду з громадянами з основних питань діяльності суду» та «Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами». У вказаний період до суду надійшло 117 запитів фізичних осіб та 109 – від юридичних осіб. Велика кількість таких запитів демонструють значне навантаження на працівників відділу, відповідальних за підготовку відповідей.

 Розгляд скарг.

Як зазначено вище, у 2017 році до Донецького апеляційного адміністративного суду надійшли 2 скарги.

06 червня скарга надійшла по справі, яка знаходилась в провадженні суду, щодо неправомірних, на думку гр. Демченко А.І., дій судді при винесенні ухвали про відкриття провадження та призначення справи до розгляду, оскільки апелянтом пропущені строки подачі апеляційної скарги.

За результатами опрацювання зазначеної скарги надано відповідь про дотримання всіх процесуальних дій суддею при вирішенні питання про поновлення провадження у справі.

20 листопада гр. Жилін І.О. звернувся зі скаргою на дії посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області щодо невиконання рішення суду. Заявнику роз’яснено порядок отримання виконавчого листа та порядок виконання судових рішень.

 Розгляд заяв:

В Донецькому апеляційному адміністративному суді склалася певна система роботи зі зверненнями громадян, систематично узагальнюється та всебічно аналізується стан роботи зі зверненнями громадян.

Як зазначено вище, у 2017 році на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 28 заяв.

Як приклади можна зазначити наступні звернення:

Гр. Гапонов О.С., як представник позивача, звернувся до суду із заявою щодо надання інформації про дату направлення судового рішення відповідачу та надання документів, що це підтверджують. У відповіді заявнику було надіслано належним чином засвідчену копію реєстру вихідної кореспонденції та картку обліку вихідних документів.

Аналогічне звернення надійшло від гр. Лізогуба В.Г.

Гр. Пустовойтова К.В. надіслала заяву щодо неналежного її повідомлення про розгляд адміністративної справи, яка знаходиться на розгляді у суді касаційної інстанції. У відповіді заявнику роз’яснено що Донецький апеляційний адміністративний суд не володіє запитуваною інформацією, оскільки касаційний перегляд справ здійснюється Вищим адміністративним судом України.

Громадянки Тіщенко Н.А. та Смолій В.І. звернулися до суду із заявами щодо відсутності інформації про стан розгляду адміністративних справ, не направлення копій судових рішень. В результаті перевірки було з’ясовано, що секретарем судового засідання копії судових рішень було направлено в строки, передбачені Кодексом адміністративного судочинства України. Проте, вказані відправлення не вручені адресатам та повернуті до суду апеляційної інстанції, які в подальшому долучені до матеріалів адміністративних справ. Копії судових рішень не вручені заявникам, оскільки вони самі не звернулися протягом одного місяця до відділення поштового зв’язку.

Гр. Денисенко І.В. звернувся із заявою щодо направлення копії судового рішення, яке винесене Донецьким апеляційним адміністративним судом у 2012 році, для подачі документів до суду першої інстанції про відновлення втраченого судового провадження. Зазначене рішення надіслане заявнику на вказану у заяві адресу.

Гр. Максимчук О.М. надіслав заяву, в якій просив надати інформацію щодо рішення суду, яким встановлено незаконність примусової установки загальнобудинкових лічильників, оскільки вказана інформація пролунала на одному із телевізійних каналів.

За результатами опрацювання вказаної заяви було встановлено, що назва суду зазначена помилково. Проведено аналіз судових рішень судів апеляційної інстанції по зазначеному предмету позову та встановлено, що рішення винесено Донецьким апеляційним господарським судом. Заявнику надано відповідну інформацію та надіслано посилання на вказане рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 Особистий прийом:

До однієї з дієвих форм забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення слід віднести проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

На виконання вимог статті 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного, кваліфікованого, неупередженого і об’єктивного розгляду звернень в Донецькому апеляційному адміністративному суді наказом голови суду від 15 січня 2015 року № 2/ОД затверджено Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань (далі – Положення). Затверджено графік проведення особистого прийому громадян. Положення та графік розміщений в приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду в зручному для огляду місці, а також на веб-сайті суду, у разі потреби вони оновлюються.

Ведеться журнал особистого прийому громадян. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

На звернення, що не вимагали додаткового вивчення, під час особистого прийому надавалися кваліфіковані консультації та відповіді.

В приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду обладнане місце для прийому громадян на першому поверсі поряд із залами судового засідання, для зручності учасників судового засідання та відвідувачів суду, на стендах розміщено інформацію довідкового характеру (реквізитів для здійснення оплати судового збору, графіки прийому громадян та судових засідань, зразки заяв), достатньо місць для очікування та роботи з документами.

Приміщення Донецького апеляційного адміністративного суду з початку 2017 року обладнане комп’ютеризованим робочим місцем для громадян - відвідувачів суду, яке включає наступні елементи: персональний комп’ютер, обладнаний блоком безперебійного живлення та підключений до мережі Інтернет із відкритим доступом до Інформаційно-правової системи «Ліга-Закон»; принтер для друку документів; необхідний запас канцелярського приладдя та бланків заяв. Додатково приміщення обладнане вільним доступом до мережі Інтернет за допомогою Wi-Fi та можливістю зарядки мобільних телефонів.

Робоче місце для громадян є доступним для користування протягом усього часу роботи суду, жодних обмежень у користуванні немає.

Протягом 2017 року на особистий прийом до керівництва суду звернулися 10 осіб, а саме:

20 березня 2017 року начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної державної адміністрації звернувся з приводу розгляду адміністративних справ у суді касаційної інстанції та порушення норм статті 2141 щодо строків розгляду. У ході особистого прийому головою суду роз’яснено порядок касаційного оскарження та рекомендовано звернутися до Вищого адміністративного суду України  із заявою про пришвидшення розгляду справ.

Також, 09 липня 2017 року зазначена особа зверталася зі скаргою на дії колегії суддів під час розгляду заяви про відвід судді. Заявнику роз’яснено порядок оскарження дій судді та порядок касаційного оскарження судових рішень.

06 червня 2017 року у режимі скайп-зв’язку звернувся гр. Коваленко О.В. з приводу роз’яснення судового рішення. Головою суду роз’яснено порядок звернення до суду, відповідно до статті 170 КАС України.

12 червня 2017 року до заступника голови суду звернувся                                  гр. Федорченко А.В. з приводу надання роз’яснень про дії суду першої інстанції під час розгляду справи у випадку виявлення порушення органом державної влади вимог Закону України «Про очищення влади».

Заявнику роз’яснено право суду постановити окрему ухвалу, відповідно до статті 166 КАС України.

Громадянин Васильченко І.В. звертався до голови суду, заступника голови суду та керівника апарату суду на особистий прийом стосовно видачі виконавчого листа, встановлення судового контролю за виконанням рішення суду, запиту справи, бездіяльності посадових осіб ПФУ та Краматорського міського суду тощо. Заявнику в повному обсязі надано відповіді на поставлені питання та за результатами особистого прийому надано письмові відповіді.

У жовтні місяці гр. Бердніков В.Д. звернувся на особистий прийом з питань незгоди з рішенням апеляційної інстанції щодо перерахунку пенсії. Скаржнику роз’яснено порядок касаційного перегляду судових рішень судів апеляційної інстанції.

Щоденно до суду надходить близько 50 звернень громадян в телефонному режимі. Здебільшого, вони стосуються інформації щодо руху справ, відповіді на них оперативно надають працівники відділу діловодства та обліку звернень громадян. Скарги щодо відповідей на телефонні звернення до суду не надходили.

Результати проведеного аналізу свідчать, що робота з розгляду звернень громадян у суді ведеться на належному рівні, керівництвом суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам, проводиться аналітична робота.

Підводячи підсумки проведеного аналізу вважаю доцільним запропонувати:

  1. Обговорити результати проведеного аналізу на оперативній нараді суддів та оперативній нараді працівників апарату суду.

Начальник відділу діловодства

та обліку звернень громадян                                            Н.А. Гатченко