flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток зі змінами до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедури закупівель на 2016 рік № 3

 

      Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106
     
     
     
           
Додаток зі змінами до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік
Донецький апеляційний адміністративний суд
             (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)  
           
Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для бюджетних установ) Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення закупівель Примітка
1 2 3 4 5 6
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші 2210 15000,00   Протягом 2016 року  
13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів 2210 3000,00   Протягом 2016 року  
14.12.3 Одяг робочий, інший 2210 44000,00   Протягом 2016 року   
17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей 2210 5000,00   Протягом 2016 року   
17.12.4 Папір некрейдований 2210 2000,00   Протягом 2016 року   
17.12.7 Папір і картон оброблені 2210 147200,00   Протягом 2016 року   
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210 30000,00   Протягом 2016 року   
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2210 183100,00   Протягом 2016 року   
20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила 2210 20000,00   Протягом 2016 року   
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
20.52.1 Клеї 2210 3000,00   Протягом 2016 року  
20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові 2210 5000,00   Протягом 2016 року  
20.60.2 Волокна штучні 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
22.11.1 Шини та камери ґумові нові 2210 11200,00   Протягом 2016 року  
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) 2210 5000,00   Протягом 2016 року  
22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми 2210 3000,00   Протягом 2016 року  
22.22.1 Тара пластмасова 2210 15000,00   Протягом 2016 року  
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові  2210 5000,00   Протягом 2016 року  
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 2210 20000,00   Протягом 2016 року  
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини 2210 41900,00   Протягом 2016 року  
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 2210 1000,00   Протягом 2016 року  
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 2210 20000,00   Протягом 2016 року  
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
27.40.2 Лампи та світильники 2210 50000,00   Протягом 2016 року  
27.40.4 Частини ламп і освітлювального устатковання 2210 42000,00   Протягом 2016 року  
27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. 2210 8000,00   Протягом 2016 року  
27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини 2210 45000,00   Протягом 2016 року  
27.90.2 Панелі індикаторні з пристроями на рідинних кристалах або зі світлодіодами; апаратура електрична звукової чи візуальної сигналізації 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. 2210 15400,00   Протягом 2016 року  
32.91.1 Мітли та щітки 2210 5000,00   Протягом 2016 року  
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 2210 30000,00   Протягом 2016 року  
58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 2210 199000,00   Протягом 2016 року  
31.01.1 Мебля 2210 132400,00   Протягом 2016 року  
31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини 2210 10000,00   Протягом 2016 року  
17.21.1 Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах 2210 30900,00   Протягом 2016 року  
18.12.1 Послуги щодо друкування, інші  2210 50000,00   Протягом 2016 року  
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні 2210 900,00   Протягом 2016 року  
26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої 2210 13300,00   Протягом 2016 року  
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин 2210 91100,00   Протягом 2016 року  
28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки 2210 10800,00   Протягом 2016 року  
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 2210 2000,00   Протягом 2016 року  
25.73.1 Інструменти ручні  2210 5000,00   Протягом 2016 року  
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 2210 7200,00   Протягом 2016 року  
Всього   1387400,00      
61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 2240 10000,00   Протягом 2016 року  
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  2240 50000,00   Протягом 2016 року  
62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.  2240 50000,00   Протягом 2016 року  
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення  2240 50000,00   Протягом 2016 року  
58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях 2240 180000,00   Протягом 2016 року  
38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  2240 2500,00   Протягом 2016 року  
45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів  2240 58900,00   Протягом 2016 року  
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 2240 39200,00   Протягом 2016 року  
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту 2240 2000,00   Протягом 2016 року  
65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек 2240 5000,00   Протягом 2016 року  
80.20.1 Послуги систем безпеки  2240 17700,00   Протягом 2016 року  
58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли 2240 5000,00   Протягом 2016 року  
96.09.1 Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у. 2240 188100,00   Протягом 2016 року  
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг  2240 199500,00   Протягом 2016 року  
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання  2240 64000,00   Протягом 2016 року  
64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.  2240 15000,00   Протягом 2016 року  
95.12.1 Ремонтування комунікаційного устатковання  2240 22000,00   Протягом 2016 року  
69.10.1 Послуги юридичні 2240 10000,00   Протягом 2016 року  
53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші  2240 40000,00   Протягом 2016 року  
86.10.1 Послуги лікувальних закладів  2240 4000,00   Протягом 2016 року  
43.29.1 Роботи будівельно-монтажні, інші  2240 5000,00   Протягом 2016 року  
38.12.1 Збирання небезпечних відходів 2240 5000,00   Протягом 2016 року  
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання  2240 71500,00   Протягом 2016 року  
68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості  2240 1700,00   Протягом 2016 року  
63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 2240 30000,00   Протягом 2016 року  
33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності  2240 1500,00   Протягом 2016 року  
Всього   1127600,00      
35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання   
       пари та гарячої води (пара та гаряча вода)
2271 199000,00   Протягом 2016 року  
Всього   199000,00      
36.00.1 Вода природна 2272 12600,00   Протягом 2016 року  
Всього   12600,00      
35.11.1-Електрична енергія 2273 199000,00   Протягом 2016 року  
Всього   199000,00      
31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі 3110 13000,00   Протягом 2016 року  
27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини 3110 100000,00   Протягом 2016 року  
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини 3110 15000,00   Протягом 2016 року  
27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. 3110 199000,00   Протягом 2016 року  
26.20.40 Частини та приладдя до обчислювальних машин  3110 78000,00   Протягом 2016 року  
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 3110 5000,00   Протягом 2016 року  
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 3110 199000,00   Протягом 2016 року  
всього 3110 609000,00      
           
                                                          Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.03. 2016 року № 3        
           
           
Голова комітету з конкурсних торгів              А.В.Гайдар
          (підпис)   (ініціали та прізвище)
           
    М.П.      
Секретар комітету з конкурсних торгів             Я.В.Вівдич
            (підпис)   (ініціали та прізвище)