flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відділ діловодства та обліку звернень громадян

01 серпня 2017, 15:00

Відділ діловодства відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує дотримання єдиного порядку реєстрації, опрацювання, проходження, відправлення та зберігання вхідної та вихідної кореспонденції в суді, у тому числі електронної.
 • Надає особам, які беруть участь у справі інформацію про стан розгляду справи,
 • Здійснює видачу копій судових рішень, виконавчих листів, дублікатів виконавчих листів, копій фонограм судового засідання та інших документів.
 • Реєструє та веде облік звернень громадян, забезпечує своєчасний розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб.
 • Забезпечує виконання обов'язків із оприлюднення публічної інформації, одержаної чи створеної у межах компетенції суду, та надання доступу до публічної інформації за відповідними напрямками.
 • Здійснює організаційні заходи щодо забезпечення прийому громадян у суді, особистого прийому громадян головою суду, заступниками голови суду, керівником апарату суду та їх облік.
 • Розроблює пропозиції до Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, методичних рекомендацій з питань ведення діловодства та архівної справи тощо.
 • Здійснює періодичний аналіз документообігу суду, виконавської та трудової дисципліни, звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації тощо.
 • Здійснює підготовку пропозицій керівникові апарату суду щодо вдосконалення роботи з документами та діловодства суду в цілому.
 • Здійснює періодичні перевірки стану діловодства в підрозділах апарату суду.
 • Організовує роботу архіву суду.
 • Організовує роботу експертної комісії суду.
 • Надає методичну допомогу працівникам апарату суду з питань діловодства та архівної справи.
 • Розроблює номенклатуру справ відділу, зведену номенклатуру справ суду та організує її погодження/затвердження у встановленому порядку.
 • Забезпечує оформлення та ведення номенклатурних справ суду відповідно до вимог інструкції з діловодства в адміністративних судах України.
 • Здійснює контроль за своєчасним виконанням документів, які підлягають контролю відповідно до затвердженого переліку.
 • Контролює виконання окремих ухвал.
 • Здійснює видачу процесуальних документів та інших документів, дисків, ознайомлення сторін із матеріалами справи тощо.
 • Здійснює відправку судових справ до суду першої інстанції та контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи документообігу суду відповідних відомостей.
 • Здійснює реєстрацію, облік та зберігання речових доказів.
 • Інші функції та завдання відповідно до компетенції відділу діловодства.