flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

01 серпня 2017, 15:00

 

  1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності створений для здійснення планування  фінансової діяльності Донецького апеляційного адміністративного суду,бухгалтерського обліку господарських та фінансових операцій та складання всіх форм звітності до відповідних органів управління.     

       2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України,Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,указами і розпорядженнями Президента України, постановами  Верховної ради  України і Кабінету Міністрів України,наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства Фінансів України   , Державної судової адміністрації,іншими нормативно-правовими актами.

      3.Основні завдання та функції відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Донецького апеляційного адміністративного суду:

-забезпечення відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності,необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами;

-здійснення контролю за своєчасним та правильним оформленням документів,законністю здійснення операцій;

-перевірка обґрунтованості бюджетних запитів, дотримання фінансово-бюджетної,кошторисної дисципліни,збереження і цільового використання бюджетних коштів;

-складання проекту бюджету на наступний рік відповідно до бюджетної економічної класифікації видатків та кошторису суду;

-здійснює поточне та перспективне планування фінансово-економічної діяльності суду;

-проведення аналізу використання бюджетних коштів за всіма кодами програмної класифікації  видатків  державного бюджету;

-забезпечення виконання положення про порядок оплати праці,преміювання та інших видів матеріального стимулювання працівників  суду, суворого дотримання штатної,фінансової і касової   дисціпліни;

-організація  обліку основних засобів,матеріалів,палива,коштів та інших цінностей, виконання кошторисів витрат;

-приймання участі у проведенні інвентарізації матеріальних цінностей, розрахунків, грошових коштів;

-складання  на підіставі даних бухгалтерського обліку бюджетної, статистичної, податкової, фінансової та іншої  звітності та своєчасне подання її до установ і організацій;

-планування та здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису;

-здійснення  контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,їх реєстрації в державній казначейській службі україни та здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетниз зобов’язань;

-систематичне  вивчення  положень,інструкцій та змін до них по веденню бухгалтерського обліку і інших нормативних документів;

-внесення на розгляд керівництва суду проектів наказів, розпоряджень, службових документів та іншої  інформації з питань, що належать до компетенції  відділу.