flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відділ інформаційних технологій

01 серпня 2017, 15:00

Відділ є структурним підрозділом Донецького апеляційного адміністративного суду. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади наказом керівника апарату суду. Начальнику відділу підпорядковуються всі працівники відділу, які призначаються та звільняються з посад керівником апарату відповідно до вимог чинного законодавства.

Метою діяльності відділу є забезпечення надійної та якісної роботи обчислювальної техніки та програмного забезпечення суду та електронних комунікацій у відповідності до технічних параметрів обладнання, працездатність програмного забезпечення, його перевірка на відповідність технічним  характеристикам, а у разі необхідності приведення у зазначену відповідність, працездатність встановленої мережі, своєчасне створення резервних копій важливої інформації та баз даних, контроль якості збереженої інформації.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Постановою «Про затвердження Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування», «Про державну таємницю»,  та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, документами Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, рішеннями органів суддівського самоврядування та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності відділу

Основними функціями та завданнями відділу є:

 • Забезпечення безперервної та якісної роботи обладнання обчислювальної техніки, електронних комунікацій.
 • Регулювання і налагодження, як в цілому, так і окремих елементів обладнання та програмного забезпечення. Забезпечення надійної та якісної роботи обладнання та програмного забезпечення.
 • Адміністрування інформаційних баз документообігу Донецького апеляційного адміністративного суду, налаштування, корегування, розподіл прав між працівниками суду згідно посадових обов’язків.
 • Забезпечення відповідності технічних параметрів обладнання та каналів зв’язку.
 • Адміністрування серверів, які використовуються в роботі задля забезпечення безперебійної роботи усієї установи. Адміністрування мережевого обладнання, розподіл прав користувачів на доступ до глобальної мережі Internet. Забезпечення працездатності програмного забезпечення під час його експлуатації.
 • Організація та забезпечення працездатності встановленої загальної електронної мережі суду. Організація своєчасного створення резервних копій важливої інформації та баз даних, контроль якості збереженої інформації. Технічне обслуговування обладнання та комп’ютерної мережі, контроль за працездатністю серверного обладнання.
 • Супровід офіційного веб-сайту суду, наповнення контентом відповідних єдиних державних веб-порталів відкритих даних.
 • Забезпечення виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.
 • Усунення пошкоджень та аварій на обладнанні, розслідування причини їх виникнення, розробка та впровадження заходів для їх запобігання.
 • Проведення техніко-профілактичних робіт для підтримки належної працездатності обладнання та програмного забезпечення. Проведення навчання та надання методичної допомоги працівникам суду по роботі з інформаційними технологіями.
 • Участь у засіданнях у разі розгляду питань, пов’язаних з роботою відділу інформаційних технологій. Дотримання правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.Виконання інших розпоряджень Голови суду та керівника апарату суду.
 • Супровід судових засідань, які проходять в режимі відео-конференцій.
 • Надання пропозицій для укладення договорів на поставки товарів, виконання робіт і надання послуг з інформаційних технологій суду. Організація заходів щодо порядку побудови та впровадження комплексної системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності в суді.
 • Формування та підготовка матеріалів до звітів, оформлення службової документації згідно вимог оформлення документів. Ведення документообігу у відділі.