flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відділ реєстрації судових справ, судової статистики та узагальнення судової практики

01 серпня 2017, 15:00

Відділ реєстрації судових справ, судової статистики та узагальнення судової практики Донецького апеляційного адміністративного суду є структурним підрозділом Донецького апеляційного адміністративного суду, який забезпечує діяльність суду з питань, що належать до компетенції відділу, підпорядковується керівнику апарату Донецького апеляційного адміністративного суду.

Відділ керується у своїй діяльності Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, іншими Законами України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності відділу.

Працівники відділу реєстрації судових справ, судової статистики та узагальнення судової практики Донецького апеляційного адміністративного відповідно до основних завдань, покладених на відділ:

 • здійснюють реєстрацію адміністративних справ за апеляційними скаргами із внесенням інформації, у тому числі з обмеженим доступом до автоматизованої системи документообігу суду, у відповідності до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Інструкції з діловодства в адміністративних судах України;
 • щомісячно готують та подають інформаційні довідки до Вищого адміністративного суду щодо навантаження на суддів Донецького апеляційного адміністративного суду та окружних адміністративних судів Донецького адміністративного округу;
 • формують та направляють інформаційні довідки відповідно до доручень Вищого адміністративного суду України, керівництва Донецького апеляційного адміністративного суду та згідно з планами роботи;
 • забезпечують дотримання єдиного порядку обліку та опрацювання статистичних даних для складання звітів та аналітичних оглядів в апеляційному адміністративному суді, складають квартальні, піврічні та річні звіти, слідкують за періодичністю подання звітів до відповідних інстанцій;
 • ведуть автоматизований облік реєстраційних карток в автоматизованій системі документообігу суду, узагальнюють та аналізують судову практику як за загальними, так і за окремими напрямками, забезпечують зберігання обліково-інформаційних даних та оперативний пошук;
 • здійснюють контроль за правильністю ведення та складання обліково- інформаційних карток на адміністративні справи за апеляційними скаргами, своєчасним внесенням інформації про рух та апеляційний перегляд справ в обліково-інформаційних картках, узагальнюють та аналізують дані про хід і результати цієї роботи;
 • перевіряють стан надіслання електронних копій судових рішень суддями до Єдиного державного реєстру судових рішень та внесення відомостей щодо дати набрання законної сили судовими рішеннями та узагальнюють інформацію;
 • здійснюють роботу по розрахунку навантаження на суддів апеляційного адміністративного округу зі складанням таблиць та відображенням динаміки;
 • надають у разі потреби, інформацію щодо зарахування сплаченої суми судового збору на казначейський рахунок Донецького апеляційного адміністративного суду відповідно до реєстру підтверджень оплат з Казначейства автоматизованої системи документообігу суду;
 • здійснюють підготовку та видачу подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету;
 • здійснюють моніторинг судової практики Європейського суду з прав людини стосовно рішень, винесених щодо України, зокрема, щодо Донецького апеляційного адміністративного суду;
 • забезпечують збір та обробку інформації в обсязі, необхідному для ведення і заповнення суддівського досьє;
 • здійснюють моніторинг судової практики Верховного суду України;
 • беруть участь у розробці методичних рекомендацій з питань узагальнення судової практики;
 • аналізують причини скасування рішень Донецького апеляційного адміністративного суду Вищим адміністративним судом України та надають відповідне узагальнення для ознайомлення суддів;
 • аналізують дані про хід і результати розгляду адміністративних справ за апеляційними скаргами, на підставі чого двічі на рік складають аналіз обліково- статичної роботи суду та аналіз здійснення правосуддя;
 • виконують інші завдання за дорученням голови суду або керівника апарату суду.